การเข้าถึง

สำนักงานเลขาธิการรัฐมุ่งมั่นในการจัดให้มีเว็บไซด์หนึ่งที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับประชาชนทุกคน โดยเว็บไซด์นี้ได้รับการออกแบบให้ตรงกับระดับ Double-A ของเวิลด์ไวด์เว็บคอนเซอร์เทียม (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เว็บไซด์นี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ตามคำแนะนำของ W3C สำหรับ HTML และ CSS แนวทางดังกล่าวนี้ช่วยให้องค์กรสามารถทำเนื้อหาของเว็บให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับประชาชนผู้พิการ

สำนักงานเลขาธิการรัฐพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้หน้าเว็บทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้และง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด หากท่านมีความยากลำบากในการเข้าถึงเว็บไซด์ของสำนักงานเลขาธิการรัฐแคลิฟอร์เนีย โปรดโทรสายด่วนผู้ลงคะแนนเสียงของสำนักงานเลขาธิการรัฐที่ (855) 345-3933 หรือ ส่งอีเมล์ถึง Michael Green ผู้ประสานงานด้านการเข้าถึงของสำนักงานเลขาธิการรัฐ

การใช้ตัวอ่านหน้าจอ

หากท่านไม่สามารถไปยังหน้าถัดไป แสดงว่าท่านยังไม่ได้ตอบคำถามหนึ่งข้อที่กำหนดไว้ หากต้องการไปยังหน้าถัดไป ขอให้อ่านทบทวนใหม่ตั้งแต่ข้างบนเพื่อฟังคำแนะนำใดๆ หรือข้อความเตือนต่างๆ ที่จะช่วยในการตอบคำถามให้ครบถ้วน เมื่อตอบคำถามครบถ้วนแล้ว โปรแกรมจะเปิดให้ท่านไปยังหน้าต่อไปในการสัมภาษณ์