ความเป็นส่วนตัว

เลขาธิการรัฐแคลิฟอร์เนียเคารพสิทธิของท่านในด้านความเป็นส่วนตัวเมื่อมีการเข้าชมหน้าต่างๆ ในเว็บไซด์ของเรา เราจะไม่สอดส่องหรือรวบรวมข้อมูลใดของผู้เข้าชมแต่ละคนในเว็บไซด์ของเรา ยกเว้นในกรณีเฉพาะเมื่อมีความจำเป็นในการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

เพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซด์ของเราสามารถเข้าใช้งานได้สำหรับประชาชนมากที่สุด เราจึงได้ติดตามจำนวนรวมของผู้เข้าใช้งานในหน้าต่างๆ บนเว็บไซด์ของเราและยังจะติดตามดูประเภทของบราวเซอร์ต่างๆ ที่ใช้โดยลูกค้าของเรา

เว้นแต่จะมีการยกเว้นโดยบทบัญญัติการบันทึกสาธารณะของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือกฎหมายรัฐอื่นๆ ข้อมูลส่วนใหญ่ที่บรรจุอยู่ในไฟล์เอกสารที่สำนักงานเลขาธิการรัฐ หรือ ไม่ว่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือบุคคล ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อความว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะดังกล่าว

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียง

เอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงจะไม่มีให้แก่สาธารณชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลบางอย่างของผู้ลงคะแนนเสียงให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐสภาของสหรัฐฯ หรือให้แก่ผู้สมัครใดๆ คณะกรรมการใดๆ ที่สนับสนุนหรือต่อต้านร่างกฎหมายที่เสนอในบัตรเลือกตั้ง บุคคลใดๆ สำหรับการเลือกตั้ง วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา วารสารศาสตร์หรือการเมือง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการปกครอง แม้ในกรณีต่างๆ เหล่านี้ จะมีบางสิ่งที่จะยังคงรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อผู้ร้องขอใดๆ เลย ซึ่งได้แก่: หมายเลขประกันสังคมของท่าน หมายเลขใบขับขี่ของท่านและลายเซ็นของท่าน