การขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงทางออนไลน์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์การขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงทางออนไลน์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ภาษาที่ต้องการ

หากท่านปรารถนาที่จะดำเนินการต่อในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ โปรดเลือกภาษาของท่านด้านล่าง

ผู้เข้าร่วมโครงการปลอดภัยที่บ้าน (Safe at Home)

โปรดอย่าใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อขึ้นทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนใหม่เพื่อลงคะแนนเสียงหากท่านได้ลงทะเบียนในโปรแกรมการเก็บที่อยู่เป็นความลับ เช่น Safe at Home หากการแบ่งปันที่อยู่ของท่านอาจทำให้ชีวิตของท่านตกอยู่ในอันตราย ท่านอาจมีสิทธิที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงอย่างเป็นความลับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโปรแกรม Safe at Home (ปลอดภัยที่บ้าน) ที่ (877) 322-5227 หรือเข้าชมเว็บไซด์ www.sos.ca.gov/registries/safe-home/

วันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียน

วันเวลาสุดท้ายที่จะขึ้นทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนใหม่เพื่อลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งใดๆ คือเวลา 23:59:59 น. ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิกของวันที่ 15 ตามวันในปฏิทินซึ่งเป็นวันก่อนวันเลือกตั้งนั้น

หากผ่านวันสุดท้ายนี้แล้ว:

สิ่งที่จะต้องใช้

เพื่อขึ้นทะเบียนทางออนไลน์ท่านจะต้องใช้

  • ใบขับขี่รัฐแคลิฟอร์เนียหรือเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของรัฐแคลิฟอร์เนียของท่าน
  • เลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคมของท่านและ
  • วันเดือนปีเกิดของท่าน

ข้อมูลของท่านจะถูกส่งให้กรมการขนส่งทางบกรัฐแคลิฟอร์เนีย (DMV) เพื่อสืบค้นสำเนาลายมือชื่อของท่านที่ DMV

หากท่านไม่มีใบขับขี่รัฐแคลิฟอร์เนียหรือบัตรประจำตัวประชาชนของรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านยังสามารถใช้แบบฟอร์มนี้ในการสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 23:59:59 น. ตามเวลาฝั่งแปซิฟิกของวันที่ครบ 15 วัน ตามปฏิทินก่อนการเลือกตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูว่า ท่านได้ขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงแล้วหรือไม่ และหากใช่ อยู่ในเทศมณฑลใด.

หากท่านมีอายุ 16 หรือ 17 ปี ท่านสามารถใช้ใบสมัครขึ้นทะเบียนทางออนไลน์นี้ได้เพื่อขึ้นทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท่านสามารถดูได้ที่ คำถามที่พบบ่อย ของสำนักงานเลขาธิการรัฐ (Frequently Asked Questions)

เจ้าหน้าที่ของเขตการเลือกตั้งของคุณ

หากมีคำถามหรือต้องการแจ้งการฉ้อโกง

โทรสายด่วนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของสำนักงานเลขาธิการรัฐ ที่ (855) 345-3933 หรือ สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของท่าน