ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเว็บไซด์

หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการดูเว็บไซด์การขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงทางออนไลน์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย (COVR)

ข้อกำหนดด้านบราวเซอร์

การสนับสนุนการใช้งานบราวเซอร์

โปรแกรม COVR ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ Microsoft Internet Explorer (IE) เวอร์ชั่น 8.0 หรือสูงกว่า หรือ Opera เวอร์ชั่น 10 หรือสูงกว่า หรือเวอร์ชั่นล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, หรือ Safari หากท่านกำลังใช้เวอร์ชั่นที่เก่ากว่าของบราวเซอร์ใดที่กล่าวมาแล้ว ท่านอาจจำเป็นต้องอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หากต้องการอัพเกรดบราวเซอร์ของท่าน โปรดไปที่ https://browsehappy.com/

จาวาสคริปต์ (JavaScript)

โปรแกรม COVR จำเป็นต้องใช้ JavaScript ที่เปิดใช้งานได้ในบราวเซอร์ของท่าน หาก JavaScript ถูกระงับการใช้งาน ท่านจะไม่สามารถทำการขึ้นทะเบียนโดยใช้โปรแกรมออนไลน์ของเราได้ ท่านอาจ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนที่สามารถพิมพ์ออกมาได้ เพื่อนำไปกรอกและส่งทางไปรษณีย์

โปรแกรมอ่านพีดีเอฟ (PDF Reader)

โปรแกรม COVR มีลิงค์ไปยังเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบพีดีเอฟ (PDF) ซึ่งไม่สามารถเปิดอ่านโดยเว็บบราวเซอร์ของท่านได้โดยตรง หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมอ่านพีดีเอฟฟรี ท่านสามารถไปที่เว็บไซด์:

เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมอ่านพีดีเอฟได้ฟรี

การใช้โปรแกรม COVR

การใช้ตัวอ่านหน้าจอ

หากท่านไม่สามารถไปยังหน้าถัดไป แสดงว่าท่านยังไม่ได้ตอบคำถามหนึ่งข้อที่กำหนดไว้ หากต้องการไปยังหน้าถัดไป ขอให้อ่านทบทวนใหม่ตั้งแต่ข้างบนเพื่อฟังคำแนะนำใดๆ หรือข้อความเตือนต่างๆ ที่จะช่วยในการตอบคำถามให้ครบถ้วน เมื่อตอบคำถามครบถ้วนแล้ว โปรแกรมจะเปิดให้ท่านไปยังหน้าต่อไปในการสัมภาษณ์

ตัวอักษรพิเศษ

โปรแกรม COVR รองรับอักษรภาษาอังกฤษ (เช่น a, b, c, 1, 2, 3) และไม่รองรับอักษรพิเศษใดๆ ดังต่อไปนี้:

 • `
 • ~
 • $
 • %
 • ^
 • &
 • *
 • (
 • )
 • +
 • =
 • [
 • ]
 • {
 • }
 • <
 • >
 • ?
 • /
 • \
 • |

ปุ่มบราวเซอร์ "กลับไป (Back)"

ใช้ปุ่ม "ก่อนหน้า (Previous)" และ "ถัดไป (Next)" ภายในโปรแกรมการขึ้นทะเบียน และอย่าใช้ปุ่มบราวเซอร์ "Back"

สำนักงานเลขาธิการรัฐแคลิฟอร์เนียจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ใดอันเป็นผลมาจากการลงเครื่องมือใดๆ จากภายนอก ซึ่งรวมถึงเว็บบราวเซอร์ โปรแกรมเสริม (plug-ins) หรือการดาวน์โหลดที่ได้รับการแนะนำอื่นๆ