การขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงทางออนไลน์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์การขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงทางออนไลน์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ภาษาที่ต้องการ

หากท่านปรารถนาที่จะดำเนินการต่อในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ โปรดเลือกภาษาของท่านด้านล่าง

ผู้เข้าร่วมโครงการปลอดภัยที่บ้าน (Safe at Home)

โปรดอย่าใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อขึ้นทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนใหม่เพื่อลงคะแนนเสียงหากท่านได้ลงทะเบียนในโปรแกรมการเก็บที่อยู่เป็นความลับ เช่น Safe at Home หากการแบ่งปันที่อยู่ของท่านอาจทำให้ชีวิตของท่านตกอยู่ในอันตราย ท่านอาจมีสิทธิที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงอย่างเป็นความลับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโปรแกรม Safe at Home (ปลอดภัยที่บ้าน) ที่ (877) 322-5227 หรือเข้าชมเว็บไซด์ www.sos.ca.gov/registries/safe-home/

วันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียน

หากคุณขึ้นทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนใหม่ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่า 15 วัน คุณจะต้องกรอกกระบวนการขึ้นทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนในหนึ่งวันและขอบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองที่สำนักการเลือกตั้งในมณฑลของคุณหรือสถานที่ลงคะแนน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนและสถานที่ลงคะแนน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เลือกตั้งในมณฑลท้องถิ่นของคุณ

สิ่งที่จะต้องใช้

เพื่อขึ้นทะเบียนทางออนไลน์ท่านจะต้องใช้

  • ใบขับขี่รัฐแคลิฟอร์เนียหรือเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของรัฐแคลิฟอร์เนียของท่าน
  • เลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคมของท่านและ
  • วันเดือนปีเกิดของท่าน

ข้อมูลของท่านจะถูกส่งให้กรมการขนส่งทางบกรัฐแคลิฟอร์เนีย (DMV) เพื่อสืบค้นสำเนาลายมือชื่อของท่านที่ DMV

หากคุณไม่มีใบอนุญาตขับขี่ของรัฐ California หรือบัตรประจำตัวของรัฐ California คุณยังสามารถใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องดำเนินขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบว่าคุณได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงหรือไม่ และหากใช่ ในมณฑลใด

หากท่านมีอายุ 16 หรือ 17 ปี ท่านสามารถใช้ใบสมัครขึ้นทะเบียนทางออนไลน์นี้ได้เพื่อขึ้นทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท่านสามารถดูได้ที่ คำถามที่พบบ่อย ของสำนักงานเลขาธิการรัฐ (Frequently Asked Questions)

เจ้าหน้าที่ของเขตการเลือกตั้งของคุณ

หากมีคำถามหรือต้องการแจ้งการฉ้อโกง

โทรสายด่วนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของสำนักงานเลขาธิการรัฐ ที่ (855) 345-3933 หรือ สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของท่าน